Voor steeds meer bedrijven wordt het hoog beschikbaar zijn van hun systemen of services steeds meer een noodzaak. Aan deze ontwikkeling ligt een aantal trends ten grondslag.

Waar je een aantal jaren geleden zag dat IT ondersteunend was aan de primaire bedrijfsprocessen, zie je nu dat deze zelfde processen stoppen wanneer de IT stopt. Ook zien we een globalisering van markten en diensten: 24 uur per dag is er van ergens uit de wereld wel vraag om een service of dienst De enorme groei van de ebusiness is hiervan het meest sprekende voorbeeld.

Op technisch gebied is er een duidelijke verschuiving van mainframe technologie naar gedistribueerde oplossingen. Verder worden applicaties steeds complexer.
Op het gebied van het beheer van deze omgevingen neemt de noodzaak voor probleemmanagement, changemanagement en het voortdurend beschikbaar hebben en houden van diensten alleen maar toe. En tenslotte kost het niet-beschikbaar zijn van services bedrijven een vermogen (in termen van productieverlies, ontevreden klanten, een slechte naamsbekendheid etc etc) terwijl de kosten om services hoog beschikbaar te maken alleen maar afnemen.